Müügileping ning lepingust taganemine

Müügileping jõustub VÕS § 54 lg 1 p 3 mõistes alates tellimuse eest väljastatud arve tasumisest Westberg Kaubandus OÜ arveldusarvele.

Tarbijal on õigus www.proswim.ee e-poest tellitud kaubad tagastada 14 päeva jooksul, alates toodete kättetoimetamisest.

Kooskõlas VÕS §-ga 53 lg 4 p 4 ei saa tagastada tooteid VÕS § 54 lg 1 p 7 alusel, milliste tagastamine on välistatud selle toote olemuse tõttu, sealhulgas ühekordselt kasutatavad tooted.

Kauba tagastamiseks tehtav taganemisavaldus tuleb saata e-posti aadressile info@proswim.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamisel juhindutakse VÕS §-st 56 lg-st 3, mille kohaselt peab tarbija pakkujalt saadud raha ja muud esemed tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Reguleerimata küsimustes kohaldatakse lepingust taganemisele VÕS §-des 188- 194 sätestatut.

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse kliendile viivitamatult, peale tagastatud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 30 päeva peale taganemisavalduse kättesaamist.

Lepingust taganemisel kannab tarbija tagastamise tavalised kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.