Pirkimo-pardavimo sutartis ir sutarties atsisakymas

Pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja, kaip apibrėžta PĮ 54 straipsnio 1 dalies 3 punkte, nuo užsakymui išrašytos sąskaitos faktūros apmokėjimo į "Westberg Kaubandus OÜ" sąskaitą.

Vartotojas turi teisę grąžinti iš www.proswim.ee užsakytas prekes per 14 dienų nuo jų pristatymo.

Vadovaujantis PĮ 53 straipsnio 4 dalies 4 punktu, pagal PĮ 54 straipsnio 1 dalies 7 punktą negalima grąžinti produktų, kurių grąžinimas negalimas dėl produkto pobūdžio, įskaitant vienkartinio naudojimo produktus.

Prašymas atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes turi būti išsiųstas el. pašto adresu info@proswim.ee per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos. Prekių grąžinimą reglamentuoja VPĮ 56 straipsnio 3 dalis, pagal kurią vartotojas privalo grąžinti iš tiekėjo gautus pinigus ir kitus daiktus nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą išsiuntimo dienos. Nereglamentuojamais atvejais sutarties atsisakymui taikomos LOA 188-194 straipsnių nuostatos.

Pinigai už grąžintas prekes klientui bus grąžinti iš karto po to, kai grąžintos prekės bus patikrintos, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo atsisakyti sutarties gavimo dienos.

Jei atsisakoma sutarties, vartotojas padengia įprastines grąžinimo išlaidas, neviršijančias 10 EUR sumos, išskyrus atvejus, kai pateiktos prekės ar suteiktos paslaugos neatitinka užsakymo.