PRIVAATSUSPOLIITIKA

Westberg Kaubandus OÜ / ProSwim.ee privaatsuspoliitika

 

Westberg Kaubandus OÜ / ProSwim.ee  privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel me töötleme oma klientide isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad meie tooteid või külastavad meie e-poodi või kauplust. Kasutame isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

1. Milliseid isikuandmeid Westberg Kaubandus OÜ / ProSwim.ee koguvad?

Võime Teie parema teenindamise nimel koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Võime klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud põhjustel.

2. Kuidas Westberg Kaubandus OÜ / ProSwim.ee isikuandmeid koguvad?

Kogume Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt meilt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Kogume Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

3. Millistel eesmärkidel Westberg Kaubandus OÜ / ProSwim.ee isikuandmeid töötlevad?

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine

 • kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine

 • kliendi päringutele vastamine

 • kliendisuhete arendamine ja analüüs

 • toodete ja teenuste pakkumine

 • otseturundus

 • õigustatud huvi

 • tarbijaharjumuste uurimine

 • teenuste haldamine ja arendamine

 • veebilehe kasutamine ja täiustamine

 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine

 • müügistatistika koostamine

 • isikute ja vara kaitse

 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

4. Teie isikuandmete edastamine

Mõndadel juhtudel võime teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid (näiteks tarkvaraarendus, turundus, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele teie isikuandmeid edastame, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on meil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

5. Kuidas Westberg Kaubandus OÜ / ProSwim.ee Teie isikuandmeid kaitsevad?

Kasutame teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad andmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Võime töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Grupi ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

7. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Võime Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust aadressil info@proswim.ee

8. Küpsiste kasutamine

ProSwim.ee veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;

 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;

 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;

 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

9. Isikustamata andmete töötlemine

ProSwim.ee veebilehe külastamisel võime koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Nimetatud andmeid töötleme anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

10. Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Võime edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus.

 

11. Profileerimine

Võime kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremat kaubavalikut  ja teenuseid. Me ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

12. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida meilt Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada e-mailile info@proswim.ee

Meil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.Meil on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

13. Privaatsuspoliitika muutmine

Meil on õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav meie veebilehel.

14. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et me rikume isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda meie poole info@proswim.ee, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Käesolev privaatsuspoliitika on uuendatud  27.02.2019